Lokaal nieuws maandag 04 februari 2019 Bron: Wonen in de Esch

Nieuwsbrief februari 2019

Woensdag 16 februari heeft de eerste informatieavond van 2019 betreffende nieuwbouwplan de Esch voor de eerste optanten plaatsgevonden. Het was een leuke, informatieve avond waarbij de eerste optanten informatie werd geboden over onder andere de stand van zaken van de bestemmingsplanprocedure, de verkoop van het plan en de mogelijkheden wat betreft architectuur en bouwen. Er was een mooie opkomst! De eerste optanten konden door middel van de 3D-bril een kijkje nemen in de nieuwe woonwijk en een standaardwoning (hoeveel ruimte zit er nou eigenlijk in zo’n woning?, hoe groot wordt onze tuin?).
 

Het aantal uitnodigingen voor de informatieavonden is bewust beperkt gehouden om voldoende aandacht te kunnen bieden aan alle aanwezigen. Er worden dus meerdere informatieavonden gehouden, waarvan binnenkort de uitnodiging volgt voor de volgende informatieavond voor de volgende optanten. Door middel van deze nieuwsbrief houden we alle geïnteresseerden op de hoogte van de vragen en/of opmerkingen die de betreffende avond besproken zijn.

 Zie hieronder de aangehaalde punten / vragen:

Stelpost keuken in begroting standaardwoning; in eigen beheerOp dit moment staat in de begroting van de standaardwoning dat, wanneer de keuken in eigen beheer wordt opgeleverd, een bedrag van 70% van de stelpost door Steggink wordt gerestitueerd. Dit wordt nu 100%. De keuken kan gewoon in eigen beheer opgeleverd worden. 
Ditzelfde geldt voor werkzaamheden die in eigen beheer opgepakt worden: hierover valt in nader overleg met Steggink het één en ander te regelen. Deze werkzaamheden kunnen echter pas na oplevering door Steggink uitgevoerd worden.
Stijgen kavelprijzenIn de exploitatieovereenkomst van het plan is opgenomen dat de kavelprijzen conform de gemeenteprijzen moeten zijn. De daadwerkelijke kavelprijs is dus afhankelijk van de kavelprijs die de gemeente op het moment van afname hanteert.
Gasloos bouwenIn verband met de nieuwe regelgeving vanaf juli 2018 is het genoodzaakt om iedere nieuw te bouwen woning zonder gasaansluiting te bouwen. Een oplossing hiervoor is de warmtepomp, waarover al eerder geïnformeerd is. Een andere mogelijkheid is het gezamenlijk in het gehele plan op te pakken. De mogelijkheden hiervoor, zoals een warmtenet,  worden nader bekeken door De Esch BV. Er zijn diverse overleggen gepland. Hierover houden we jullie op de hoogte.
Overzicht planningTijdens de informatieavond is een planning weergegeven van de nog te doorlopen bestemmingsplanprocedure. Deze planning is bij de downloads op de website www.wonenindeesch.nl toegevoegd.  
Fasering bouwenDoor Bouwbedrijf Steggink is aangegeven dat de fasering van de bouwwerkzaamheden zoveel mogelijk in groepjes van 6 woningen gaat plaatsvinden.
Mogelijkheden architectuurHet nieuwbouwplan de Esch betreft kavelverkoop. Iedereen is dus vrij om hun wensen wat betreft vorm, uitstraling, materialen, type installatie, eigen afbouw werkzaamheden (zoals carport, dakkapel, etc) te realiseren. De standaardwoning zijn ter indicatie voor de prijsvorming ontwikkeld. Daarnaast kan er vanuit een standaard woning, zoals te bekijken op de website, met diverse opties een woning naar jullie wens worden gerealiseerd, welke budgetvriendelijk is. 
Crisis- en herstelwetDe gemeente heeft bevestigd dat voor het plan de Esch gebruik gemaakt kan worden van de crisis- en herstelwet (in verband met het aantal woningen op het plan). Dit houdt in dat bezwaren als een compleet pakket aangeleverd dienen te worden en dat er niet later bijlages toegevoegd kunnen worden. Daarbij heeft de Raad van State maximaal een half jaar de tijd om eventuele beroep(en) af te handelen.
Verder is er weer nieuws wat betreft de voortgang van de bestemmingsplanprocedure voor nieuwbouwplan de Esch! Het college heeft ingestemd met de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan. Wanneer het bestemmingsplan definitief is vastgesteld adviseren wij u om (samen met uw eventuele medebouwer) de uitwerking van uw woning op te starten.
 

We hopen jullie hiermee op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Met vriendelijke groet,

de betrokken partijen van nieuwbouwplan 'de Esch'.

Meer weten over Wonen in de Esch

Terug naar overzicht

Aanmelden

Blijf op de hoogte van jouw favoriete nieuwbouwprojecten en maak een eigen account aan. Met een eigen account kun jij jouw belangstelling kenbaar maken in nieuwbouw- projecten en gemeente en ontwikkelaars laten weten hoe jij wilt wonen via jouw eigen woonprofiel. Daarnaast wordt je automatisch op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in de regio Tubbergen.

Aanmelden