Lokaal nieuws maandag 06 mei 2019 Bron: Wonen in de Esch

Nieuwsbrief mei 2019

Inmiddels hebben de informatieavonden van begin 2019 plaatsgevonden en hebben alle optanten van plan de Esch de mogelijkheid gekregen om bij één van deze informatieavonden in Het Spanjaard in Borne aanwezig te zijn. De avonden waren een groot succes!
Lees meer over de bestemmingsplanwijziging/zienswijzes en de verwachte planning.

De optanten werden op de hoogte gebracht betreffende de stand van zaken van de bestemmingsplanprocedure, de mogelijkheden op het nieuwbouwplan en de 3D-bril nam hen alvast mee naar hun toekomstige woonplek.

Gezien er inmiddels weer een fase in de bestemmingsplanprocedure (terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan) is afgerond, willen we jullie hierbij graag op de hoogte brengen van de stand van zaken op dit moment.

 Bestemmingsplanwijziging / zienswijzes

Tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan zijn er een aantal zienswijzes ingediend. Het betreft echter onderwerpen die al eerder aan het licht zijn gekomen, waardoor de meest benoemde aspecten reeds onderzocht zijn. De belangrijkste onderwerpen die in de zienswijzes naar boven komen, zijn de afwatering en de ontsluiting van het plan m.b.t. verkeer. Tijdens de laatste informatieavond (van 20 maart) is gesproken over het krantenartikel waarin benoemd is dat de afwatering op het plan verkeerd loopt. Dat is niet het geval; de afwatering is in afstemming met de gemeente bepaald.

De gemeente is nu aan het inventariseren hoe op de zienswijzes gereageerd gaat worden en op welke gebieden nog aanvullingen noodzakelijk zullen zijn.

 Planning (zie afbeelding)

De planning ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging is nog steeds dat het bestemmingsplan eind dit jaar definitief in werking zal gaan treden. Hierna worden de werkzaamheden betreffende het bouwrijp maken van het perceel zo spoedig mogelijk in werking gezet. De bouw van de woningen zal in clusters van 6 woningen plaatsvinden. Door zo efficiënt mogelijk te bouwen, proberen we de bouwtijd op het plan zo beperkt mogelijk te houden. Het is dus niet het geval dat er pas gestart kan worden met de bouw van het 2e cluster van 6 woningen wanneer de bouw van het 1e cluster is afgerond. De gewenste fasering vanuit Steggink is in de bijlage weergegeven.

 Actiepunten

Wanneer het raadsbesluit in mei / juni heeft plaatsgevonden, kunnen we verder met de bestemmingsplanprocedure, conform de planning op de website. Dan is er voor jullie, optanten, meer duidelijkheid en kunnen verdere stappen ondernomen worden. Het is dan ook verstandig om alvast om tafel te gaan met de bank om de mogelijkheden m.b.t. de financiering in beeld te kunnen brengen. Vervolgens kan een gesprek met Romy Oerbekke van Building Design Architectuur (074-2659979 / romy@buildingdesign.nl) ingepland worden (wanneer dit niet al heeft plaatsgevonden). Zij kan u meenemen in de mogelijkheden van jullie nieuw te bouwen woning rekening houdend met jullie budget.

Bij Building Design Architectuur worden jullie plannen vormgegeven door middel van een 3D-ontwerp, handschetsen of eventuele aanpassingen van de tekening van de standaard woningen. Op basis van de uitgewerkte plannen kan Bouwbedrijf Steggink een indicatieve prijs afgeven voor de bouwkosten, waarna de tekeningen ten behoeve van de omgevingsvergunningaanvraag gereed gemaakt kunnen worden.

Het is belangrijk om hier alvast mee aan de slag te gaan om te voorkomen dat iedereen tegelijk bij Building Design Architectuur / Bouwbedrijf Steggink aanklopt wat voor langere wachttermijnen zorgt. Daarnaast zal in 2020 een nieuwe regelgeving gaan gelden ten behoeve van duurzaamheid: alle woningen moeten conform BENG-eisen (bijna energieneutrale gebouwen) gebouwd worden. Het is dus verstandig om de vergunningaanvraag in 2019 in te dienen. De verwachting is niet dat de BENG grote gevolgen voor de prijs met zich mee brengt.

Vasthouden optie

Zoals reeds benoemd is het na het raadsbesluit in mei / juni meer duidelijkheid over het definitief worden van het bestemmingsplan. De opties op de kavels worden dan omgezet in voorlopige koopcontracten. Leon Woertman van Weusthuis Makelaardij zal jullie, als optanten, bij hem op kantoor uitnodigen om de koopcontracten toe te lichten en deze vervolgens te ondertekenen. We houden jullie uiteraard op de hoogte van de uitkomst van het raadsbesluit.

Meer weten over Wonen in de Esch

Terug naar overzicht

Aanmelden

Blijf op de hoogte van jouw favoriete nieuwbouwprojecten en maak een eigen account aan. Met een eigen account kun jij jouw belangstelling kenbaar maken in nieuwbouw- projecten en gemeente en ontwikkelaars laten weten hoe jij wilt wonen via jouw eigen woonprofiel. Daarnaast wordt je automatisch op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in de regio Tubbergen.

Aanmelden