Lokaal nieuws woensdag 08 juni 2022 Bron: Wonen in de Esch

Nieuwsbrief de Esch te Tubbergen - juni 2022

Middels deze nieuwsupdate brengen we jullie graag op de hoogte van de ontwikkelingen van plan de Esch.

Besluit bezwaren vergunningaanvragen

Op dinsdag 17 mei heeft er een hoorzitting namens de commissie bezwaarschriften plaatsgevonden m.b.t. de ingediende bezwaren voor de vergunningen van de woningen op de kavels 21, 22, 30 en 31. Naar aanleiding van de zitting van 17 mei hebben we vorige week een brief ontvangen met daarin het besluit; de bezwaarschriftencommissie heeft wederom het advies gegeven om de ingediende bezwaren af te wijzen. We verwachten uiteraard dat het college dit advies overneemt, zoals ook bij de eerdere procedures van toepassing was.

Status overige vergunningaanvragen / bezwaren

De bezwaren van de woningen op de kavels 23 t/m 26 zijn niet binnen de daarvoor geldende termijn ingediend, dus deze zijn ontvankelijk verklaard. De vergunningen voor deze woningen zijn dan ook onherroepelijk.

Eerder is er een zitting door de bezwaarschriftencommissie geweest betreffende de vergunningaanvragen van de woningen op de kavels 34 t/m 39 (fase 1). Het college heeft enige tijd geleden het advies van de commissie al overgenomen om de bezwaren af te wijzen. Op dat besluit is geen bezwaar ingediend. De vergunningen voor deze woningen zijn dan ook onherroepelijk!

De vergunningaanvragen van de woningen uit fase 4 zijn inmiddels door Bouwbureau Twente ingediend. Datzelfde voor het grootste deel van de vrijstaande woningen waarvan Building Design Architectuur de vergunningaanvragen ingediend. De vergunningen voor de woningen uit fase 5 worden binnenkort aangevraagd.

Voortgang bouw

Bouwbedrijf Steggink ligt goed op schema; de voortgang van de bouw van de woningen loopt gestaag en volgens planning verder.

Open dag

Ben je benieuwd naar de vorderingen op de bouwplaats? Bouwbedrijf Steggink nodigt jullie graag uit voor een open dag op zaterdag 25 juni a.s. van 10.00 – 12.00 uur. Op dit tijdstip wordt de mogelijkheid geboden om enkele woningen van binnen te bekijken. Verder wordt er geen toegang tot de bouwplaats geboden i.v.m. de veiligheidseisen. Graag tot dan!

Meer weten over Wonen in de Esch

Terug naar overzicht

Aanmelden

Blijf op de hoogte van jouw favoriete nieuwbouwprojecten en maak een eigen account aan. Met een eigen account kun jij jouw belangstelling kenbaar maken in nieuwbouw- projecten en gemeente en ontwikkelaars laten weten hoe jij wilt wonen via jouw eigen woonprofiel. Daarnaast wordt je automatisch op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in de regio Tubbergen.

Aanmelden