Actueel

Nieuws

Nieuwsbrief september 2022 Lokaal nieuws vrijdag 23 september 2022

Nieuwsbrief september 2022

Een update van de bouwwerkzaamheden op plan de Esch

Voortgang bouw

De woningen uit fase 1 zijn / worden ruim binnen planning opgeleverd. De bouwtijd van deze woning heeft slechts 6,5 maand in beslag genomen! De eerste woningen zijn reeds opgeleverd. Ook de bouw van de woningen uit fase 2 en 3 loopt mooi door. Bouwbedrijf Steggink is inmiddels ook al gestart met de woningen uit fase 4. Het nieuwbouwplan begint al steeds vorm te krijgen.

Status vergunningaanvragen

De vergunningaanvragen van de woningen uit fase 5 zijn inmiddels door Bouwbureau Twente ingediend. De vergunningen voor de woningen uit fase 6 worden binnenkort aangevraagd.

Ingediende bezwaren

Tegen de vergunningaanvragen van de kavels 20, 33 en 40 t/m 45 waren bezwaren ingediend bij de gemeente Tubbergen, welke behandeld zijn bij de hoorzitting op 12 juli ’22. We hebben jullie reeds eerder gemeld dat de bezwaarschriftencommissie geadviseerd heeft om de bezwaarschriften af te wijzen. Dit advies heeft de gemeente Tubbergen, zoals ook verwacht, overgenomen.

Helaas leggen de bezwaarmakers zich nog niet neer bij alle uitspraken die reeds gedaan zijn door de Raad van State, bezwaarschriftencommissie en de Rechtbank. Ze hebben namelijk bezwaarschriften ingediend tegen de vergunningaanvragen van de woningen op de kavels 29, en 46 t/m 51. Deze worden behandeld tijdens de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie op woensdag 9 november om 20.00 uur, in het gemeentehuis van Tubbergen. Toekomstige bewoners van deze kavels zijn welkom om ook bij deze hoorzitting aanwezig te zijn.  

De punten uit de bezwaarschriften zijn herhalingen van eerder aangedragen punten bij andere vergunningaanvragen. We zien het advies van de bezwaarschriftencommissie dan ook wederom vol vertrouwen tegemoet!

Verder hebben we afgelopen week een brief van de Rechtbank ontvangen dat daar bezwaren ingediend zijn. Ook dit zijn herhalingen van zetten. Momenteel is er nog geen datum gepland voor de hoorzitting. Uiteraard zien we ook de uitkomst hiervan vol vertrouwen tegemoet.

Open dag

Ben je benieuwd naar de vorderingen op de bouwplaats? Bouwbedrijf Steggink nodigt jullie graag uit voor een open dag op zaterdag 15 oktober a.s. van 10.00 – 12.00 uur. Op dit tijdstip wordt de mogelijkheid geboden om enkele woningen van binnen te bekijken. Verder wordt er geen toegang tot de bouwplaats geboden i.v.m. de veiligheidseisen. Graag tot dan!

Aanmelden

Blijf op de hoogte van jouw favoriete nieuwbouwprojecten en maak een eigen account aan. Met een eigen account kun jij jouw belangstelling kenbaar maken in nieuwbouw- projecten en gemeente en ontwikkelaars laten weten hoe jij wilt wonen via jouw eigen woonprofiel. Daarnaast wordt je automatisch op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in de regio Tubbergen.

Aanmelden