Actueel

Nieuws

Nieuwsbrief juli 2021 Lokaal nieuws vrijdag 23 juli 2021

Nieuwsbrief juli 2021

Middels deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over de huidige stand van zaken en een doorkijk bieden in het komende tijd van De Esch.

Verkoop

Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, heeft Weusthuis contact met alle optanten gelegd om na te gaan in hoeverre zij nog concreet geïnteresseerd zijn in plan de Esch. Naar aanleiding hiervan hebben diverse optanten van hun optie afgezien in verband met de bouwprijzen en de lange tijd die de bestemmingsplanwijziging in beslag heeft genomen, waardoor zij bijvoorbeeld reeds een andere woning aangekocht hebben. Doordat verscheidenen van hen geen melding aan Weusthuis hebben gegeven dat zij van hun optie afzien of daar nog over hebben getwijfeld, konden wij niet eerder anticiperen om de volgende geïnteresseerden op de lijst te bellen om een optie te nemen. Hierdoor hebben we helaas wat vertraging opgelopen in het tijdspad richting de sloop. Voor de nog beschikbare kavels heeft Weusthuis inmiddels afspraken gepland of worden er de komende week nog nieuwe afspraken gepland.

Binnenkort worden de optanten van de kavels 1 t/m 10 en 36 t/m 49 door Weusthuis uitgenodigd om de koopovereenkomsten van de percelen te ondertekenen.

Vergunningaanvragen

Om de overdracht van de hiervoor genoemde selectie kavels te kunnen laten plaatsvinden, is Building Design Architectuur volop bezig met het uitwerken van de bouwtekeningen. Dit vindt in afstemming met bouwbedrijf Steggink plaats, waar reeds diverse optanten op bezoek zijn geweest om hun wensen door te spreken. Tevens is er afstemming met de constructeur en gemeente geweest om het proces van de vergunningaanvragen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

De sloopvergunning is reeds verleend en de kapvergunning wordt naar verwachting binnenkort verleend. Hier is namelijk recentelijk nog contact over geweest met de behandelend ambtenaar.

Doorkijk in de komende tijd

Begin september worden de laatste vergunningaanvragen van de kavels 1 t/m 10 en 36 t/m 49 de deur uit gedaan. In verband met de goede afstemming met de gemeente, kunnen de vergunningen begin november verleend worden, mits de gemeente akkoord gaat met de ingediende stukken.

Voor wat betreft de sloop en het bouwrijp maken verwijzen wij jullie graag naar onderstaande planning:

Eind augustus                asbestsanering en kappen groen
Half september              start sloopwerkzaamheden
Begin oktober                start infrawerkzaamheden
December                      afronden bouwrijpfase

De planning voor start bouw van de verschillende fases is als volgt:

Start bouw fase 1 à december 2021 / januari 2022

Start bouw fase 2 à maart 2022

Start bouw fase 3 à juni 2022

Start bouw fase 4 à september 2022

Start bouw fase 5 à december 2022

Start bouw fase 6 à maart 2023  

De planning van de vrijstaande woningen vindt in overleg tussen Steggink en de opdrachtgevers plaats.

Binnenkort worden de eerste werkzaamheden gestart. Het bouwbord zoals hieronder afgebeeld kenmerkt de entree van Tubbergen. Op naar de realisatie van de impressie op het bouwbord! 

Vakantie

Bouwbedrijf Steggink en Building Design Architectuur zijn in week 30 t/m 32 gesloten in verband met de bouwvakantie. Weusthuis Makelaardij is daarentegen wel bereikbaar.

We wensen jullie allemaal een goede vakantie / fijne zomer toe!

Nieuwsbrief juni 2021 Lokaal nieuws donderdag 03 juni 2021

Nieuwsbrief juni 2021

Begin deze maand ontvingen we het positieve besluit van de Raad van State met betrekking tot het bestemmingsplan van De Esch. Geweldig nieuws natuurlijk!! Het lange wachten werd eindelijk beloond. De ‘afwachthouding’ werd uiteraard direct omgezet; gas erop! We hebben de afgelopen periode diverse overleggen gehad met verschillende partijen om ervoor te zorgen dat we zo spoedig mogelijk invulling kunnen geven aan de wensen van de optanten. Als resultaat hiervan is alle benodigde informatie bij Weusthuis beschikbaar, liggen de koopovereenkomsten binnenkort klaar bij de notaris en is alle voorbereiding voor het bouwrijp maken van het terrein getroffen.
 
 

Planning

Om uitvoering te kunnen geven aan de sloopwerkzaamheden, kunnen de eerste percelen binnenkort verkocht worden. Daarom worden de optanten binnenkort door Weusthuis uitgenodigd voor een (telefonisch) gesprek om hiervoor een goede voorbereiding te treffen. 

Aangezien ten eerste een aantal kavels verkocht moeten worden alvorens overgegaan wordt tot sloop, verwachten we over ongeveer 3 – 4 maand te kunnen starten met de sloop en vervolgens het bouwrijp maken. Om de planning zo spoedig mogelijk te laten verlopen, kunnen we het proces voor de vergunningaanvraag gelijktijdig met deze termijn plannen. De start van de bouw van de eerste woningen kan in dat geval begin 2022 plaatsvinden. De fasering van de uitvoering blijft volgens de eerder gedeelde afbeelding van toepassing.

Kort samengevat is de indicatieve planning dus als volgt:

Juni 2021         Weusthuis benadert de eerste optanten

Juni/juli 2021    Gesprekken door optanten met Bouwbedrijf Steggink (of Building Design Architectuur)

Juli/aug. 2021   Vergunningaanvraag indienen eerste woningen

Sept. 2021        Start sloop en bouwrijp maken

Jan. 2022         Start bouw eerste woningen

Geïnteresseerden

Deze maand hebben veel nieuwe geïnteresseerden zich aangemeld via de website. Voor al deze geïnteresseerden is er op dit moment helaas geen kavel beschikbaar. Mensen die zich onlangs hebben ingeschreven, krijgen een plek op de wachtlijst en kunnen binnenkort een bevestiging van inschrijving en/of een telefoontje van Weusthuis verwachten.

Prijsstijgingen

Aangezien het proces met betrekking tot de bestemmingsplan helaas langer heeft geduurd, heeft dit tot de consequentie geleid dat er prijsstijgingen in de grond- en bouwprijzen doorgevoerd moeten worden.

De gemeente Tubbergen hanteert in 2021 een prijspeil van €296,45 per m2. Dit prijspeil wordt in 2021 ook voor plan de Esch gehanteerd.

Daarnaast zal jullie niet ontgaan zijn dat de prijzen in de gehele bouwsector gestegen zijn. Dit is onder andere veroorzaakt door de nieuwe wet- en regelgeving (BENG) en aanzienlijke stijging van de  materiaalkosten. Dit heeft tevens consequenties voor de eerder gedeelde bouwprijzen van de basismodellen.

De prijsstijgingen zijn op de website (bij de kavelkaart en downloads) verwerkt, zodat jullie hier volledig kennis van kunnen nemen.

We hopen jullie, door middel van deze nieuwsbrief, meer duidelijkheid over het vervolg te hebben gegeven. Wanneer er nog vragen en/of onduidelijkheden zijn, dan kan je hierover contact leggen met Weusthuis Makelaardij.

Wij zijn er in ieder geval klaar voor om de mooie, nieuwe entree van Tubbergen te realiseren in de vorm van een prachtige, groene woonwijk! Jij ook?!

Goed nieuws! Lokaal nieuws dinsdag 04 mei 2021

Goed nieuws!

Zo ontzettend gaaf en trots dat we dit geweldige nieuws met jullie mogen delen. Zojuist ontvingen we een positief besluit van de Raad van State met betrekking tot het bestemmingsplan van De Esch! Het is een bevestiging dat we de plannen op een goede manier opgezet hebben. Eindelijk wordt het lange wachten beloond en kunnen we invulling gaan geven aan de wensen van de optanten!

Dit geweldige nieuws willen we natuurlijk graag met de toekomstige bewoners vieren, wanneer de COVID-maatregelen dit weer toe laten. Voor hen zal dan ook te zijner tijd een uitnodiging van een feestje volgen.

We vinden het prettig dat de gemeente in onze plannen heeft geloofd en altijd achter ons is blijven staan. We willen hen hiervoor dan ook van harte bedanken!

Helaas heeft het proces bij de Raad van State ervoor gezorgd dat we alweer ruim 1,5 jaar verder zijn, ondanks de toegepaste crisis- en herstelwet (wat er normaal juist voor zorgt dat het e.e.a. bespoedigd wordt). Dit oponthoud brengt verhoging van de grond-, bouw- en ontwikkelprijzen met zich mee.

Desondanks hebben we nu een positief besluit van de Raad van State ontvangen en kunnen we dan ook beginnen met de verdere uitvoering, want daar is immers een grote behoefte aan! 

Binnenkort ontvangen alle optanten een bericht met daarin aangegeven hoe het proces verder voortgang krijgt en hoe hun woonwensen op Plan de Esch concreet gemaakt kunnen worden.

Nieuwsbrief april 2021 Lokaal nieuws vrijdag 02 april 2021

Nieuwsbrief april 2021

Tot op heden hebben we nog geen beslissing van de Raad van State inzake het bestemmingsplan de Esch mogen ontvangen. Dus ook niet dat “de rechter een streep haalt door een deel van het besluit van plan de Esch in Tubbergen” zoals de GBVVD Tubbergen op haar Facebook-pagina aangaf (dit bericht wordt nog verwijderd, aangezien het onjuiste informatie bevat).

Via verschillende wegen proberen we contact te houden met de Raad van State om hopelijk binnenkort meer duidelijkheid te krijgen over een besluit.

Zie ook onderstaande mail die we ontvingen:

Ik heb vandaag met de Raad van State gebeld met de vraag of kan worden gegeven wanneer de uitspraak inzake het bestemmingsplan kan worden verwacht. Helaas, het antwoord is dat ze hopen dat ze april halen om uitspraak te doen, maar dat het ook later kan worden.

Er wordt aangegeven dat de werkdruk erg hoog is vanwege de achterstand door COVID19. De termijnen waarbinnen ze uitspraak moeten doen worden daarom ruimschoots overschreden, ook voor Crisis- en herstelwet zaken.  

We hebben geen middelen om het op enige wijze te versnellen, we kunnen alleen afwachten.

 

We kunnen helaas dus niet anders dan afwachten, maar zien het besluit van de Raad van State nog steeds vol vertrouwen tegemoet.

Wij zijn bezig met de laatste afronding van de voorbereiding van de uitvoering.

Wil jij je als optant ook goed voorbereiden? Plan dan een (nieuw) gesprek in met de hypotheekverstrekker/-adviseur. De hypotheekrentes zijn namelijk behoorlijk gezakt en een hypotheekofferte is gemiddeld 1 jaar geldig.
 

Heb je al volledig helder hoe jouw nieuwe woning op plan de Esch eruit moet komen te zien?

Hoe meer voorbereid we zijn, hoe sneller we een invulling aan jullie wensen op plan de Esch kunnen geven wanneer we het positieve besluit van de Raad van State hebben mogen ontvangen!

Samen maken we er een prachtige woonwijk van!

 

 

 

Nieuwsbrief maart 2021 Lokaal nieuws vrijdag 19 maart 2021

Nieuwsbrief maart 2021

Er is nog geen uitspraak gedaan door de Raad van State inzake de bestemmingsplanswijziging voor nieuwbouwplan de Esch.

De tweede, door de Raad van State gestelde, reactietermijn op het bestemmingsplan de Esch is inmiddels verstreken. Echter hebben we helaas nog geen reactie van hen mogen ontvangen. Uiteraard hebben we hierover contact gezocht met de Raad van State. Er is tevens een brief opgesteld om aan te geven dat we met veel belangstelling een reactie tegemoet zien. We kunnen helaas niet anders dan afwachten.

In de tussentijd gaan we natuurlijk niet stilzitten. De voorbereidingen met betrekking tot het bouwrijp maken zijn al volop in werking gezet.

Verder heeft de bezwarencommissie de gemeente in haar gelijk gesteld betreffende het ongegrond verklaren van de bezwaren m.b.t. het ophogen van de grond en dempen van de sloot. Dit mocht namelijk binnen de geldende regelgeving uitgevoerd worden.

We houden contact met de Raad van State en zullen uiteraard ook jullie op de hoogte brengen als er meer duidelijkheid is. We hopen jullie snel te kunnen melden dat we niet voor niets gewacht hebben en dat het bestemmingsplan de Esch onherroepelijk in werking zal treden.

 

Aanmelden

Blijf op de hoogte van jouw favoriete nieuwbouwprojecten en maak een eigen account aan. Met een eigen account kun jij jouw belangstelling kenbaar maken in nieuwbouw- projecten en gemeente en ontwikkelaars laten weten hoe jij wilt wonen via jouw eigen woonprofiel. Daarnaast wordt je automatisch op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in de regio Tubbergen.

Aanmelden