Actueel

Nieuws

Nieuwsbrief de Esch te Tubbergen Lokaal nieuws donderdag 14 april 2022

Nieuwsbrief de Esch te Tubbergen

Bij deze willen we jullie graag meenemen in de huidige stand van zaken van plan de Esch

Open dag
Zoals eerder in de nieuwsupdate (van begin maart) benoemd is, is er aanstaande zaterdag een open dag op de bouwlocatie van de Esch georganiseerd. Er wordt dan de mogelijkheid geboden om een kijkje te nemen op de begane grond van één van de woningen. De rest (verdieping en overige woningen) is afgesloten in verband met de veiligheid en het geplaatste leidingwerk. Uiteraard kunnen de woningen wel van de buitenkant bekeken worden. We zien jullie (als geïnteresseerden, toekomstige bewoners en betrokkenen) graag a.s. zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur, onder het genot van een kopje koffie!

Uitspraak Rechtbank waterhuishouding
De uitspraak van de Rechtbank n.a.v. de zitting betreffende de waterhuishouding hebben we inmiddels ontvangen. De rechter heeft het verzoek van de bezwaarmakers wederom afgewezen.

Hoorzitting waterhuishouding gemeente
Dinsdag 29 maart was de hoorzitting bij de bezwaarschriftencommissie betreffende het ingediende bezwaarschrift over de waterhuishouding. Er was een grote opkomst van belangstellenden en toekomstige bewoners. Allen bedankt voor deze medewerking! Zoals alle andere uitspraken, zien we ook deze vol vertrouwen tegemoet (mede omdat ook de rechter ditzelfde verzoek heeft afgewezen).

Nieuwe bezwaren vergunningen woningen
Ondanks dat de vele verzoeken van de bezwaarmakers op verschillende onderdelen telkens worden afgewezen (door de gemeente, bezwaarschriftencommissie en rechters), hebben de bezwaarmakers helaas wederom een bezwaarschrift ingediend. We betreuren het dat ze zich niet bij de uitspraken neerleggen.. Dit keer is er een ingediend voor de verleende vergunningen van de woningen op kavels 21 t/m 26, 30 en 31. De bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren tijdens een hoorzitting op dinsdag 17 mei om 20.15 u in het gemeentehuis te Tubbergen. Dit is wederom een openbare hoorzitting, dus geïnteresseerden kunnen bij deze zitting aanschuiven.

Nieuwsartikel Tubantia
De Tubantia heeft ongeveer twee weken geleden een uitgebreid artikel geweid aan plan de Esch. Dit artikel hebben we reeds op de Facebook-pagina van de Esch gedeeld. Voor degenen die dit artikel nog niet gelezen hebben, en hierin geïnteresseerd zijn, is de link van het artikel hier opgenomen: https://www.tubantia.nl/tubbergen/woede-en-wanhoop-na-waslijst-aan-bezwaren-door-twee-buren-van-nieuwbouwwijk-in-tubbergen-houdt-het-ooit-op~af83b202/?cb=7784fb2e843318db019a9115c9342e4e&auth_rd=1&fbclid=IwAR1CWANfDNabj9JGwDL3lrMHCcPhQtuaA43YGZHinSP86im56K42AXdx1zc

We houden jullie op de hoogte en zien jullie graag a.s. zaterdag om 10.00 uur in Tubbergen!

Nieuwsupdate de Esch Lokaal nieuws donderdag 24 maart 2022

Nieuwsupdate de Esch

Hierbij een update van de ontwikkelingen.

Bezwaar waterhuishouding bij Rechtbank
De uitspraak van de voorzieningenrechter, naar aanleiding van de zitting van vorige week bij de Rechtbank in Almelo m.b.t. de waterhuishouding, hebben we helaas nog niet ontvangen. We hopen jullie hier zeer binnenkort meer duidelijkheid over te kunnen geven. Zoals ook al eerder aangegeven zien we de uitspraak vol vertrouwen tegemoet.

Bezwaren omgevingsvergunning
Afgelopen week zijn er wederom bezwaren ingediend op verleende vergunningen. Dit keer op die van de woningen op de kavels 21 t/m 26, 30 en 31. We vinden het erg jammer dat de bezwaarmakers geen genoegen nemen met de vele uitspraken die inmiddels door de gemeente, Rechtbank en Raad van State gedaan zijn inzake plan de Esch. In de bezwaarschriften verwijzen de bezwaarmakers naar de eerdere bezwaren. Voor de kavels 23 t/m 26 worden de bezwaren waarschijnlijk van tafel gedaan, omdat deze niet binnen de termijn zijn ingediend.

Hoorzitting waterhuishouding
In de vorige nieuwsbrief nodigden we jullie uit om bij de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie op dinsdag 29 maart om 20.15 uur aanwezig te zijn. De locatie van deze zitting is gewijzigd naar Zalencentrum “de Delle” aan de Hattinkstraat 4 te Tubberen. De dag en het tijdstip blijven ongewijzigd. De vergaderruimte biedt plek voor in totaal 35 personen. We zien jullie graag aanstaande dinsdag om 20.15 uur!

Binnenkort meer…

Nieuwsupdate de Esch maart 2022 Lokaal nieuws donderdag 17 maart 2022

Nieuwsupdate de Esch maart 2022

Het schiet al mooi op met de bouw van de eerste woningen op plan de Esch.

Bouwbedrijf Steggink is reeds gestart met 15 woningen. Alles verloopt nog steeds naar planning. De 2e verdiepingsvloer van enkele woningen zijn al geplaatst!

De vergunningen van de woningen op kavels 21 t/m 26 (fase 2), 30 en 31 zijn inmiddels ook verleend. Hiervan zijn de vergunningen voor de kavels 23 t/m 26, 30 en 31 inmiddels onherroepelijk (daarvoor zijn geen bezwaren ingediend) en loopt van kavel 21 en 22 de bezwarentermijn binnenkort af. De vergunningen voor de woningen in fase 3, kavel 20 en 32 zijn ook ingediend.

Twee weken geleden ontvingen we een brief van de gemeente met daarin het besluit van de bezwaarschriftencommissie, naar aanleiding van de zitting van 22 februari. Tijdens deze zitting werden de ingediende bezwaren inzake de bouwvergunning van verschillende woningen behandeld. De bezwaarmakers waren niet bij de hoorzitting aanwezig. Het besluit van de bezwaarschriftencommissie is om het besluit van het college in stand te laten; ze wijzen de verzoeken van de bezwaarmakers dus weer af.

Afgelopen dinsdag heeft er wederom een hoorzitting plaatsgevonden; dit keer bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Almelo. Het betrof een aangevraagde voorlopige voorziening (hiermee kán de rechter de bouw stil leggen) naar aanleiding van de waterhuishouding, die volgens de bezwaarmakers niet volgens plan uitgevoerd was. De zitting verliep goed. Volgende week verwachten we de uitspraak van de rechter. Uiteraard zien we ook deze uitspraak vol vertrouwen tegemoet.

De bezwaarmakers laten het er helaas niet bij zitten, want er is tevens een bezwaar ingediend m.b.t. de waterhuishouding bij de gemeente zelf. Dit wordt op dinsdag 29 maart a.s. om 20.15 uur in het gemeentehuis (Raadhuisplein 1, Tubbergen) tijdens een hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie behandeld. We zouden jullie, als toekomstige bewoners, graag willen oproepen om (wederom) bij deze hoorzitting aanwezig te zijn. Hopelijk kunnen we hiermee een duidelijk signaal naar de bezwaarmakers afgeven dat veel mensen de dupe worden van hun acties.

Verder willen we jullie uitnodigen voor de open dag voor kopers en belanghebbenden op paaszaterdag, 16 april, van 10.00 tot 12.00 uur op de bouwplaats.
De koffie staat klaar. Tot dan!  

In verband met het gevaar op de bouwplaats, is er alleen toegang tot de bouwplaats tijdens de open dagen. Tevens is er gekozen voor camerabewaking.

Nieuws februari 2022 Lokaal nieuws vrijdag 18 februari 2022

Nieuws februari 2022

De voetprint van de eerste woningen, uit fase 1, worden al zichtbaar; de begane grond vloeren zijn gelegd. Bouwbedrijf Steggink bouwt volop verder. 

Ook zijn de meeste optanten inmiddels bij Steggink geweest om hun bouwwensen kenbaar te maken. Building Design Architectuur verwerkt deze wensen tot een goede tekening, die uiteindelijk voor de vergunningaanvraag gebruikt kan worden.
Intussen stromen er meerdere vergunningen binnen. Voor de woningen op de kavels 27 en 28 is inmiddels ook de vergunning verleend. Binnen de daarvoor gestelde termijn zijn er geen reacties binnen gekomen, dus de vergunningen van deze woningen zijn dan ook onherroepelijk! De verleende vergunningen voor de woningen uit fase 2 (kavels 21 t/m 26) en 2 vrijstaande woningen (kavel 30 en 31) liggen nog ter inzage. De grondverbetering van fase 2 is reeds uitgevoerd.

Het asfalt van de tijdelijke weg is gestort en hiermee is de fase bouwrijp maken nagenoeg afgerond.

Verder hebben we inmiddels een reactie van de bezwaarschriftencommissie gekregen, naar aanleiding van de hoorzitting op 19 januari m.b.t. het plaatsen van het reclamebord, het verlenen van de kapvergunning en het uitvloeren van vervuilde grond. De commissie heeft ook dit verzoek van de bezwaarmakers afgewezen!

Nieuws januari 2022 Lokaal nieuws donderdag 20 januari 2022

Nieuws januari 2022

Wij nemen je graag mee in de voortgang van plan de Esch.

Zoals sommigen van jullie wellicht al vernomen hebben, zijn er door de bezwaarmakers, die ook tegen het bestemmingsplan geageerd hebben, diverse reacties bij de gemeente Tubbergen en ook de Rechtbank van Overijssel ingediend. We hadden de verwachting dat deze reacties zouden komen, maar betreuren het natuurlijk wel ontzettend dat ze maar door blijven gaan. En dat terwijl de verschillende onderbouwingen enige tijd geleden al bij de Raad van State behandeld zijn.

De zaken die op dit moment lopen zijn de volgende:

Een bezwaarschriftenprocedure m.b.t. het plaatsen van het reclamebord, het verlenen van de kapvergunning en het uitvloeren van vervuilde grond.
Hierover heeft gisterenavond een hoorzitting op het gemeentehuis plaatsgevonden. Aangezien de aangedragen punten inmiddels allemaal afgerond en behandeld zijn, verwachten we een positieve reactie van de commissie. Deze reactie kunnen we over ongeveer 3 weken verwachten.
Een bezwaarschriftenprocedure m.b.t. de verleende omgevingsvergunningen (voor de bouw van de eerste woningen).
Hiervoor zal op 22 februari a.s. een hoorzitting op het gemeentehuis plaatsvinden. Aangezien de vergunningen op basis van zogenoemde gebonden beschikkingen (het bestemmingsplan en overige geldende wet- en regelgeving) gelden, móet de gemeente de vergunning wel verlenen en verwachten we dat de bezwaarmakers dan ook op dit punt in het ongelijk worden gesteld.

Om ook jullie belangen als toekomstige bewoners aan te tonen, zouden we het erg mooi vinden als jullie bij de zitting aanwezig zijn. Hopelijk kunnen we de bezwaarmakers daarmee de indruk geven dat het veel mensen raakt. De zitting is openbaar en vindt plaats op dinsdag 22 februari a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis te Tubbergen (Raadhuisplein 1). Hopelijk zien we jullie dan!

Een verzoek om voorlopige voorziening* bij de Rechtbank m.b.t. de verleende omgevingsvergunningen (voor de bouw van de woningen).
Hiervoor heeft vandaag een hoorzitting plaatsgevonden bij de Rechtbank in Zwolle. De rechter heeft de bezwaarmakers tijdens deze zitting zelfs gevraagd of ze wel eens een juridisch adviseur voor deze zaak hebben ingeschakeld, omdat de aangedragen punten reeds behandeld zijn bij de Raad van State en dit nu geen kans van slagen meer zou hebben. Uiteraard verwachten we op dit punt dan ook een positieve uitspraak zodat de bouw van de woningen niet wordt stilgelegd. De uitspraak volgt binnen een week.

* hiermee kan de bouw tijdelijk stil gelegd worden, áls de rechter erin mee gaat (in dit geval is dat natuurlijk niet onze verwachting)

De stappen die door de bezwaarmakers ondernomen zijn, weerhouden ons er natuurlijk niet van om de uitvoering verder voor te zetten.

De fase bouwrijp maken vordert steeds meer; de geluidswal komt al in beeld, de straten Bloemenesch en Bomenesch krijgen vorm en ook de voorzieningen voor de waterberging worden gerealiseerd.

Volgende week start Bouwbedrijf Steggink met de bouw van de eerste woningen!

Binnenkort meer…

Nieuwsbrief de Esch december 2021 Lokaal nieuws vrijdag 31 december 2021

Nieuwsbrief de Esch december 2021

Zo aan het einde van 2021 mogen we jullie het geweldige nieuws melden dat alle kavels op plan de Esch inmiddels verkocht zijn!

Verder schiet het al mooi op met het bouwrijp maken van het terrein. Iedereen doet er alles aan om de woonwijk snel tot realisatie te brengen. De werkzaamheden verlopen dan ook nog conform eerder gedeelde planning.

Voor nu wensen we jullie een fijne jaarwisseling en een mooi, gelukkig en gezond 2022 waarin we samen verder bouwen aan plan de Esch!

Aanmelden

Blijf op de hoogte van jouw favoriete nieuwbouwprojecten en maak een eigen account aan. Met een eigen account kun jij jouw belangstelling kenbaar maken in nieuwbouw- projecten en gemeente en ontwikkelaars laten weten hoe jij wilt wonen via jouw eigen woonprofiel. Daarnaast wordt je automatisch op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in de regio Tubbergen.

Aanmelden