Actueel

Nieuws

Nieuwsbrief oktober 2020 Lokaal nieuws donderdag 01 oktober 2020

Nieuwsbrief oktober 2020

Afgelopen maandag heeft de Raad van State een uitspraak gedaan naar aanleiding van de zitting van 8 september.

Helaas heeft de voorzieningenrechter niet ingestemd met het opheffen van de schorsing op het bestemmingsplan. Aangezien de zitting voor de bodemprocedure al binnen een maand (9 november) gepland staat, was deze uitspraak ook wel de verwachting. Het was mooi geweest dat we nu alvast zouden kunnen starten met de eerste werkzaamheden, maar het rest ons niet anders dan te wachten tot de uitspraak naar aanleiding van de zitting van 9 november. We hebben hier uiteraard het volste vertrouwen in!

Zoals we ook in de vorige nieuwsbrief hebben aangegeven, volgt besluitvorming over de komende zitting na ongeveer 6 weken. Eind dit jaar / begin volgend jaar kunnen we, bij groen licht van de Raad van State, dan ook starten met de eerste werkzaamheden.

We gaan er samen een prachtige wijk van maken!

Nieuwsbrief september 2020 Lokaal nieuws dinsdag 08 september 2020

Nieuwsbrief september 2020

Met veel plezier kunnen we jullie melden dat we vandaag bij de Raad van State aanwezig waren voor de zitting waarin de aangevraagde voorlopige voorziening* op het bestemmingsplan behandeld is.

De insteek is dat de huidige schorsing op het bestemmingsplan opgeheven gaat worden. Na een positieve uitspraak van de Raad van State (welke in beginsel ongeveer twee tot drie weken na de zitting volgt), zouden we kunnen starten met het bouwrijp maken. In december kan dan in principe de bouw van de eerste woningen van start gaan.

De Corona-maatregelen hebben bij de Raad van State voor een grote vertraging gezorgd. Desondanks hebben ze het voor elkaar gekregen om de zitting betreffende de bodemprocedure** al op 9 november a.s. te laten plaatsvinden. De voorzieningenrechter heeft aangegeven dat de kans aanwezig is dat de besluitvorming van de zitting van vandaag meegenomen wordt in het besluit betreffende de bodemprocedure. Met het volste vertrouwen gaan we deze tegemoet!

Nadat de Raad van State een positief besluit heeft gevormd na deze zitting, treedt het bestemmingsplan onherroepelijk in werking. Er kunnen dan dus geen bezwaren meer ingediend worden. Een besluitvorming over deze zitting volgt normaliter na ongeveer zes weken.

Voor de zitting van 17 januari j.l. waren er 29 kavels/woningen onder optie en 12 rijwoningen gereserveerd ten behoeve van verhuur. Naar aanleiding van de gewijzigde planopzet en in verband met het tijdsverloop van het plan, hebben 14 optanten van het plan afgezien.

Naar aanleiding van de uitspraak van de voorzieningenrechter hebben we wijzigingen in de planopzet doorgevoerd. Op basis van het gewijzigde plan hebben zich meerdere personen aangemeld als geïnteresseerde. Er zijn nu al 35 kavels/woningen onder optie en 9 rijwoningen zijn gereserveerd ten behoeve van verhuur. Voor de laatste kavels zijn geïnteresseerden in gesprek met de makelaar.

Vele ontwerpen zijn al door Building Design Architectuur gemaakt.

Uiteraard houden we jullie op de hoogte!

* Voorlopige voorziening: deze is aangevraagd door enkele buurtbewoners, waardoor we niet konden starten met het diverse werkzaamheden
     (o.a. bouwrijp maken).
** Bodemprocedure: de procedure waarin een juridisch geschil definitief bepaald wordt.

Nieuwsbrief juli 2020 Lokaal nieuws dinsdag 21 juli 2020

Nieuwsbrief juli 2020

Een nieuwe update inzake de voortgang van nieuwbouwplan de Esch.

Afgelopen week hebben we telefonisch contact gelegd met de Raad van State inzake de stand van zaken en een verdere planning. Degene die ons telefonisch te woord stond, kon helaas niet veel duidelijkheid geven over een planning betreffende de komende zitting. Haar leidinggevende zou hier dan ook nog op terug komen. We hopen in augustus / september hier meer duidelijkheid over te hebben.

Ondertussen blijven we natuurlijk bezig met de voorbereiding van het bouwrijp maken van de kavels. We kunnen dus direct starten met de werkzaamheden als het bestemmingsplan onherroepelijk is.

Inmiddels hebben zich een groot aantal optanten gemeld bij Building Design Architectuur en Bouwbedrijf Steggink om hun wensen door te nemen en meer te concretiseren. Diverse ontwerpen zijn reeds gemaakt en nieuwbouwplan de Esch begint dan ook steeds meer vorm aan te nemen!

Heb je dit, als optant, nog niet gedaan? Neem dan binnenkort contact op met Romy Oerbekke van Building Design Architectuur.

Een goede vakantie / zomer gewenst!

Nieuwsbrief juni 2020 Lokaal nieuws woensdag 10 juni 2020

Nieuwsbrief juni 2020

Update inzake de voortgang van nieuwbouwplan de Esch

We naderen steeds meer het einde van de bestemmingsplanwijziging. Deze week eindigt de termijn van zes weken voor de terinzagelegging van de aanvulling/wijziging van de bestemmingsplanstukken. Naar verwachting kunnen we binnenkort dus een uitnodiging verwachten van de Raad van State voor een zitting waarin de bodemprocedure wordt behandeld.

Inzake de hogere geluidsgrenswaarden heeft de Raad van State enige tijd geleden reeds een positief besluit genomen. Tegenstanders waren echter van mening dat de Raad van State voor dit onderdeel weinig gehoor aan hen heeft gegeven. Daarom zijn zij een zogenaamde verzetprocedure gestart wat tot gevolg heeft dat ze opnieuw door de Raad van State gehoord worden over dit onderwerp. De verwachting is dat de verzetprocedure geen negatieve gevolgen met zich mee brengt voor de bodemprocedure en dat alles dus nog conform planning (in de vorige nieuwsbrief beschreven) zal verlopen.

De verwachting is dat er in oktober dit jaar gestart kan worden met de bouw van de eerste woningen!

Nieuwbouwplan de Esch begint dan ook steeds meer vorm te krijgen. Zo is er ook veel gebrainstormd over de straatnamen van de nieuwe wijk. De dorpsraad is het al eens met onze voorstellen, maar er moet nog een collegebesluit genomen worden. De straatnamen hebben een grote link met de groene omgeving, de locatie en een knipoog naar het verleden. Is het geen eer om aan de Bloemenesch of Bomenesch te mogen wonen?

Inmiddels hebben zich een groot aantal optanten gemeld bij Building Design Architectuur en Bouwbedrijf Steggink om hun wensen door te nemen en meer te concretiseren. Heb je dit, als optant, nog niet gedaan? Neem dan binnenkort contact op met Romy Oerbekke van Building Design Architectuur. Het proces voor het ontwerp, de bouwaanvraag, prijsvorming met de aannemer en bouwvoorbereiding neemt namelijk ook enige tijd in beslag.

We gaan er samen een prachtige, groene wijk van maken!

Nieuwsbrief mei 2020 Lokaal nieuws vrijdag 01 mei 2020

Nieuwsbrief mei 2020

Zoals de meesten van jullie wellicht meegekregen hebben, is er een aanvulling op het bestemmingsplan De Esch gedaan, naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State.

Vorige week heeft de gemeenteraad met deze aanvulling ingestemd! Het gewijzigde bestemmingsplan wordt vanaf afgelopen dinsdag 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode kunnen slechts degenen, die reeds een bezwaar hebben ingediend, een bezwaar op de aanvulling/wijziging indienen.

Na afloop van de terinzagelegging (begin juni), ontvangen we een uitnodiging van de Raad van State voor een zitting waarin de bodemprocedure wordt behandeld. In beginsel volgt zes weken na de zitting een uitspraak, welke naar verwachting in september binnenkomt. We verwachten een positieve reactie, omdat de Raad van State ons ook reeds in het gelijk heeft gesteld voor de ophoging van de grond. Het bestemmingsplan treedt vervolgens direct in werking, waarna we zo spoedig mogelijk starten met het bouwrijp maken van het plangebied. Dit zal ongeveer anderhalf maand duren. Rekening houdende met deze planning, kan in oktober dit jaar dus gestart worden met de bouw van de eerste woningen!

Het proces betreffende het ontwerp, de bouwaanvraag, prijsvorming met de aannemer en bouwvoorbereiding neemt enige tijd in beslag. We adviseren jullie, als optanten, dan ook om alvast aan de slag te gaan met de uitwerking van de plannen. Neem daarvoor contact op met Romy Oerbekke van Building Design Architectuur.

Samen zorgen we ervoor dat jullie wensen gerealiseerd worden! 

 

 

Aanmelden

Blijf op de hoogte van jouw favoriete nieuwbouwprojecten en maak een eigen account aan. Met een eigen account kun jij jouw belangstelling kenbaar maken in nieuwbouw- projecten en gemeente en ontwikkelaars laten weten hoe jij wilt wonen via jouw eigen woonprofiel. Daarnaast wordt je automatisch op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in de regio Tubbergen.

Aanmelden