Actueel

Nieuws

Nieuwsbrief juni 2020 Lokaal nieuws woensdag 10 juni 2020

Nieuwsbrief juni 2020

Update inzake de voortgang van nieuwbouwplan de Esch

We naderen steeds meer het einde van de bestemmingsplanwijziging. Deze week eindigt de termijn van zes weken voor de terinzagelegging van de aanvulling/wijziging van de bestemmingsplanstukken. Naar verwachting kunnen we binnenkort dus een uitnodiging verwachten van de Raad van State voor een zitting waarin de bodemprocedure wordt behandeld.

Inzake de hogere geluidsgrenswaarden heeft de Raad van State enige tijd geleden reeds een positief besluit genomen. Tegenstanders waren echter van mening dat de Raad van State voor dit onderdeel weinig gehoor aan hen heeft gegeven. Daarom zijn zij een zogenaamde verzetprocedure gestart wat tot gevolg heeft dat ze opnieuw door de Raad van State gehoord worden over dit onderwerp. De verwachting is dat de verzetprocedure geen negatieve gevolgen met zich mee brengt voor de bodemprocedure en dat alles dus nog conform planning (in de vorige nieuwsbrief beschreven) zal verlopen.

De verwachting is dat er in oktober dit jaar gestart kan worden met de bouw van de eerste woningen!

Nieuwbouwplan de Esch begint dan ook steeds meer vorm te krijgen. Zo is er ook veel gebrainstormd over de straatnamen van de nieuwe wijk. De dorpsraad is het al eens met onze voorstellen, maar er moet nog een collegebesluit genomen worden. De straatnamen hebben een grote link met de groene omgeving, de locatie en een knipoog naar het verleden. Is het geen eer om aan de Bloemenesch of Bomenesch te mogen wonen?

Inmiddels hebben zich een groot aantal optanten gemeld bij Building Design Architectuur en Bouwbedrijf Steggink om hun wensen door te nemen en meer te concretiseren. Heb je dit, als optant, nog niet gedaan? Neem dan binnenkort contact op met Romy Oerbekke van Building Design Architectuur. Het proces voor het ontwerp, de bouwaanvraag, prijsvorming met de aannemer en bouwvoorbereiding neemt namelijk ook enige tijd in beslag.

We gaan er samen een prachtige, groene wijk van maken!

Nieuwsbrief mei 2020 Lokaal nieuws vrijdag 01 mei 2020

Nieuwsbrief mei 2020

Zoals de meesten van jullie wellicht meegekregen hebben, is er een aanvulling op het bestemmingsplan De Esch gedaan, naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State.

Vorige week heeft de gemeenteraad met deze aanvulling ingestemd! Het gewijzigde bestemmingsplan wordt vanaf afgelopen dinsdag 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode kunnen slechts degenen, die reeds een bezwaar hebben ingediend, een bezwaar op de aanvulling/wijziging indienen.

Na afloop van de terinzagelegging (begin juni), ontvangen we een uitnodiging van de Raad van State voor een zitting waarin de bodemprocedure wordt behandeld. In beginsel volgt zes weken na de zitting een uitspraak, welke naar verwachting in september binnenkomt. We verwachten een positieve reactie, omdat de Raad van State ons ook reeds in het gelijk heeft gesteld voor de ophoging van de grond. Het bestemmingsplan treedt vervolgens direct in werking, waarna we zo spoedig mogelijk starten met het bouwrijp maken van het plangebied. Dit zal ongeveer anderhalf maand duren. Rekening houdende met deze planning, kan in oktober dit jaar dus gestart worden met de bouw van de eerste woningen!

Het proces betreffende het ontwerp, de bouwaanvraag, prijsvorming met de aannemer en bouwvoorbereiding neemt enige tijd in beslag. We adviseren jullie, als optanten, dan ook om alvast aan de slag te gaan met de uitwerking van de plannen. Neem daarvoor contact op met Romy Oerbekke van Building Design Architectuur.

Samen zorgen we ervoor dat jullie wensen gerealiseerd worden! 

 

 

Aangepast plan de Esch (maart 2020) Lokaal nieuws woensdag 18 maart 2020

Aangepast plan de Esch (maart 2020)

Op donderdag 30 januari jl. heeft de voorzieningenrechter de voorlopige voorziening betreffende het bestemmingsplan “De Esch Tubbergen” toegewezen; het bestemmingsplan is geschorst en het plan dient beter onderbouwd te worden voordat de start tot bouwrijp maken kan plaatsvinden. In lijn met het rapport van Stec groep ‘Behoeftetoets De Esch Tubbergen’, hebben we in het nieuwe plan de nadruk gelegd op de doelgroep starters en senioren. Het aangepaste plan wordt gepresenteerd op deze website en in de verkoopbrochure, welke bij Downloads is opgenomen.

Het vernieuwde plan de Esch voorziet in de kwalitatieve en kwantitatieve behoefte zoals deze in het rapport van Stec groep beschreven is. Zoals reeds bij jullie bekend, bieden de 51 nieuwbouwkavels ruimte voor 6 vrijstaande, 30 halfvrijstaande en 15 rijwoningen, die adaptief gebouwd worden. De verschillende ontwerpen van de basiswoningen (zie webpagina Woningtypes op de website) houden rekening met de wensen van starters, senioren en doorstromers. Deze ontwerpen dienen als referentie voor de bouwmogelijkheden. Een standaard grondgebonden woning kost €221.600 v.o.n. Seniorenwoningen bieden we aan vanaf €234.100 v.o.n. Er is uiteraard ook ruimte om rekening te houden met persoonlijke wensen en voorkeuren. In het plan zitten enkele huurwoningen. Deze zijn te huur vanaf €735 per maand, zodat huursubsidie tot de mogelijkheden behoort.  Wij verwijzen naar de prijslijst (zie downloads op de website).

Om de plannen voor starters en senioren nog aantrekkelijker te maken, is het mogelijk gebruik te maken van het energie leaseplan. Voor de toelichting van dit energie leaseplan verwijzen wij jullie graag naar de downloads op de website. Het energie leaseplan levert een aanzienlijke besparing op bij de totale investering, waardoor realisatie van een nieuwe woning op plan de Esch dan ook mogelijk is vanaf €206.600! Hierdoor kan op ruim 93% van de kavels voor halfvrijstaande en rijwoningen op de Esch al een woning gebouwd worden voor minder dan €250.000,-.

 

Bestemmingsplanprocedure

Het aangepaste plan de Esch wordt deze week bij de collegevergadering van de gemeente Tubbergen en op 20 april (vooralsnog) in de gemeenteraad behandeld. Binnenkort verwachten we ook een uitnodiging van de Raad van State voor een zitting waarin de beroepsprocedure wordt behandeld. Zoals reeds in de vorige nieuwsbrief is gecommuniceerd, volgt in beginsel zes weken na de zitting een uitspraak. Als de beroepen ongegrond worden verklaard, dan treedt het bestemmingsplan vervolgens direct in werking en kunnen de omgevingsvergunningen voor de bouw van de woningen verleend worden.

 

Nieuwsbrief 31 januari 2020 Lokaal nieuws vrijdag 31 januari 2020

Nieuwsbrief 31 januari 2020

Gisteren heeft de voorzieningenrechter van de Raad van State uitspraak gedaan inzake de aangevraagde voorlopige voorziening (verzoek tot schorsing) voor het bestemmingsplan “De Esch”.

Het verzoek om voorlopige voorziening is door de voorzieningenrechter toegewezen. Dat wil zeggen dat het bestemmingsplan geschorst is en het plan beter onderbouwd moet worden voordat de start tot bouwrijp maken kan plaatsvinden. Dit besluit is genomen om te voorkomen dat er al op grond van het bestemmingsplan wordt gebouwd, voordat de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het ingediende beroep heeft geoordeeld. Daarmee zou de beroepsprocedure immers zinloos zijn geworden.

Dit houdt echter niet in dat de procedure hiermee beëindigd is.

Het oordeel van de Voorzieningenrechter zegt dan ook niets over de uitkomst van de beroepsprocedure. Het oordeel heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure. Uiteraard zullen we het oordeel wel meenemen en verder onderbouwen. We hebben in het plan immers goed rekening gehouden met verschillende doelgroepen. Iedereen is immers vrij om zijn/haar eigen wensen te realiseren op een kavel, dus ook de starters!  

De gevolgen van de uitspraak zijn dus zeer anders dan het nieuwsbericht op de Tubantia doet voorkomen.

Echter zijn we, net als het College van Tubbergen, natuurlijk wel teleurgesteld over de uitspraak. Zie hierover ook een bericht op https://www.tubbergen.nl/college-tubbergen-teleurgesteld-over-uitspraak-raad-van-state?fbclid=IwAR1n7MVcUPM38K8qocoEG2sxKXlKZ-T4e3SrdO3cLQdF4iMxZwhtIeg1D5k.

We zullen er dan ook alles aan doen om deze uitspraak te weerleggen.

Naar verwachting zal de beroepsprocedure nog in het eerste kwartaal van dit jaar op een zitting bij de Raad van State worden behandeld. Daarna volgt in beginsel binnen zes weken een uitspraak. Worden de beroepen ongegrond verklaard, dan treedt het bestemmingsplan vervolgens direct in werking en kunnen de omgevingsvergunningen voor de bouw van de woningen verleend worden.

Inmiddels zijn er meerdere optieformulieren voor verschillende kavels bij Weusthuis Makelaardij ondertekend. Er zijn nog maar een aantal kavels beschikbaar!

Nieuwsbrief januari 2020 Lokaal nieuws vrijdag 17 januari 2020

Nieuwsbrief januari 2020

Vanochtend heeft de zitting betreffende de aangevraagde voorlopige voorziening voor nieuwbouwplan de Esch plaatsgevonden bij de Raad van State in Den Haag.

Deze zitting is erg positief verlopen. Over ongeveer twee weken verwachten we uitspraak of de voorlopige voorziening wordt toegekend door de Raad van State. Wanneer dit besluit positief is, zullen we starten met het bouwrijp maken van het terrein. Bij de Raad van State is aangegeven dat de inhoudelijke behandeling van het bestemmingsplan dit voorjaar al behandeld zal worden. De uitspraak wordt 8 tot 12 weken na de zitting verwacht. Het plan zal dus naar verwachting spoedig behandeld worden! Na de bouwvak verwachten we dan ook te kunnen starten met de verdere bouwactiviteiten op het plan! Ook de interesse in het plan is erg positief! Op dit moment zijn er nog slechts zes kavels beschikbaar. We houden jullie op de hoogte!

Aanmelden

Blijf op de hoogte van jouw favoriete nieuwbouwprojecten en maak een eigen account aan. Met een eigen account kun jij jouw belangstelling kenbaar maken in nieuwbouw- projecten en gemeente en ontwikkelaars laten weten hoe jij wilt wonen via jouw eigen woonprofiel. Daarnaast wordt je automatisch op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in de regio Tubbergen.

Aanmelden