Actueel

Nieuws

Nieuwsbrief december 2020 Lokaal nieuws vrijdag 18 december 2020

Nieuwsbrief december 2020

Afgelopen week hebben we een bericht van de Raad van State mogen ontvangen.

Normaliter bedraagt de termijn voor het doen van een uitspraak zes weken na de zitting. Echter kunnen ze in dit geval de termijn niet nastreven en hebben ze de termijn met zes weken verlengd.

We hopen en gaan er dan ook vanuit dat we jullie als goede start van 2021 het nieuws mogen brengen dat de Raad van State instemt met de plannen.

Uiteraard brengen we jullie zo spoedig mogelijk op de hoogte als we een uitspraak hebben ontvangen.

Voor nu wensen we jullie natuurlijk hele fijne feestdagen en een heel gelukkig en gezond 2021.

Nieuwsbrief november 2020 Lokaal nieuws dinsdag 10 november 2020

Nieuwsbrief november 2020

Gisteren waren we bij de Raad van State aanwezig voor de zitting van de bodemprocedure; de zitting waarin alle punten van het plan behandeld zijn en waarvan na afloop een eindoordeel door de rechter gevormd wordt of het bestemmingsplan de Esch onherroepelijk wordt.

Het was een erg lange zitting, veel verschillende onderdelen uit de bezwaren van de groep omwonenden kwamen aan bod. Echter werden veel punten ook al snel van tafel geveegd door de advocaat namens de gemeenteraad en De Esch B.V., maar ook door de rechters. We hebben dan ook een zeer goed gevoel aan deze zitting over gehouden.

Er zijn geen onderdelen die niet goed onderzocht of onderbouwd zijn en we verwachten over ongeveer zes weken dan ook een positief besluit van de Raad van State. De gebruikelijke reactietermijn van de Raad van State is zes weken na de zitting, maar kan nu in deze tijd ook iets langer duren. Na een positief besluit kunnen we starten met het bouwrijp maken, de vergunningaanvragen verstrekken en eindelijk invulling geven aan de woonwensen van de optanten!

Vanzelfsprekend houden we jullie op de hoogte!

Nieuwsbrief oktober 2020 Lokaal nieuws donderdag 01 oktober 2020

Nieuwsbrief oktober 2020

Afgelopen maandag heeft de Raad van State een uitspraak gedaan naar aanleiding van de zitting van 8 september.

Helaas heeft de voorzieningenrechter niet ingestemd met het opheffen van de schorsing op het bestemmingsplan. Aangezien de zitting voor de bodemprocedure al binnen een maand (9 november) gepland staat, was deze uitspraak ook wel de verwachting. Het was mooi geweest dat we nu alvast zouden kunnen starten met de eerste werkzaamheden, maar het rest ons niet anders dan te wachten tot de uitspraak naar aanleiding van de zitting van 9 november. We hebben hier uiteraard het volste vertrouwen in!

Zoals we ook in de vorige nieuwsbrief hebben aangegeven, volgt besluitvorming over de komende zitting na ongeveer 6 weken. Eind dit jaar / begin volgend jaar kunnen we, bij groen licht van de Raad van State, dan ook starten met de eerste werkzaamheden.

We gaan er samen een prachtige wijk van maken!

Nieuwsbrief september 2020 Lokaal nieuws dinsdag 08 september 2020

Nieuwsbrief september 2020

Met veel plezier kunnen we jullie melden dat we vandaag bij de Raad van State aanwezig waren voor de zitting waarin de aangevraagde voorlopige voorziening* op het bestemmingsplan behandeld is.

De insteek is dat de huidige schorsing op het bestemmingsplan opgeheven gaat worden. Na een positieve uitspraak van de Raad van State (welke in beginsel ongeveer twee tot drie weken na de zitting volgt), zouden we kunnen starten met het bouwrijp maken. In december kan dan in principe de bouw van de eerste woningen van start gaan.

De Corona-maatregelen hebben bij de Raad van State voor een grote vertraging gezorgd. Desondanks hebben ze het voor elkaar gekregen om de zitting betreffende de bodemprocedure** al op 9 november a.s. te laten plaatsvinden. De voorzieningenrechter heeft aangegeven dat de kans aanwezig is dat de besluitvorming van de zitting van vandaag meegenomen wordt in het besluit betreffende de bodemprocedure. Met het volste vertrouwen gaan we deze tegemoet!

Nadat de Raad van State een positief besluit heeft gevormd na deze zitting, treedt het bestemmingsplan onherroepelijk in werking. Er kunnen dan dus geen bezwaren meer ingediend worden. Een besluitvorming over deze zitting volgt normaliter na ongeveer zes weken.

Voor de zitting van 17 januari j.l. waren er 29 kavels/woningen onder optie en 12 rijwoningen gereserveerd ten behoeve van verhuur. Naar aanleiding van de gewijzigde planopzet en in verband met het tijdsverloop van het plan, hebben 14 optanten van het plan afgezien.

Naar aanleiding van de uitspraak van de voorzieningenrechter hebben we wijzigingen in de planopzet doorgevoerd. Op basis van het gewijzigde plan hebben zich meerdere personen aangemeld als geïnteresseerde. Er zijn nu al 35 kavels/woningen onder optie en 9 rijwoningen zijn gereserveerd ten behoeve van verhuur. Voor de laatste kavels zijn geïnteresseerden in gesprek met de makelaar.

Vele ontwerpen zijn al door Building Design Architectuur gemaakt.

Uiteraard houden we jullie op de hoogte!

* Voorlopige voorziening: deze is aangevraagd door enkele buurtbewoners, waardoor we niet konden starten met het diverse werkzaamheden
     (o.a. bouwrijp maken).
** Bodemprocedure: de procedure waarin een juridisch geschil definitief bepaald wordt.

Aanmelden

Blijf op de hoogte van jouw favoriete nieuwbouwprojecten en maak een eigen account aan. Met een eigen account kun jij jouw belangstelling kenbaar maken in nieuwbouw- projecten en gemeente en ontwikkelaars laten weten hoe jij wilt wonen via jouw eigen woonprofiel. Daarnaast wordt je automatisch op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in de regio Tubbergen.

Aanmelden